Kıyamet Alâmeti Koronavirüsü!..

Kıyamet Alâmeti Koronavirüsü!..

Paylaşım Tarihi: 19.3.2020 23:38:20

Kıyamet Alâmeti Koronavirüsü!.

Koronavirüsü tıbbî bir virüs değil bütün dünyayı sarsacak bir Kıyamet Alâmetidir.

Koronavirüsü; kimler ne maksatla ve nasıl servis etmiş olurlarsa olsunlar, servis eden patronları da yutacak siyasî ve ekonomik bir Frankeştayndır…
***
Koronafrankeştaynın kimleri nasıl ve ne kadar yutacağı henüz meçhul…

Sağlık yönünden hayati tehlikesinin ötesinde siyasî ve iktisadî tahribatıdaha büyük olacak gibi görülüyor…
***
Endişemiz odur ki;
- Bugüne kadar emsali görülmemiş seviyede (özellikle ithalat ve ihracata endeksli turizm ve havayolları, sanayî ve ticarî firmalarından) iflasbayrağını çekenler veyael değiştirenler!…
- Üretimin ve imalatın durmasıyla kapanan fabrikalar ve neticesinde işsiz kalan işsizler ordusu!..
***
Meseleyi sadece sağlık meselesi olarak görmek, yanlış kararlara ve telafisi imkansız tahribatlara sebep olabilir!..
***
Basit siyasî tartışmalar terk edilmeli…
Ortak akılla, elbirliğiyle bir “Millî Kriz Masası” oluşturulmalıdır…

Mesele bir iktidar ve hükümet meselesi değil, bütün olarak ülke ve millet meselesidir!..

Allah göstermesin, büyük bir kriz vuku bulduğundabunun altında sadece iktidar partisi ve hükümet yetkilileri değil bütün partiler ve topyekûn millet kalır!..
***
Belirli sürelerle toplantıları iptal etmek, okulları tatil etmek, umuma açık bazı işyerlerini kapatmak; ilk planda olması gereken önemli tedbirlerdir… Lakin bu tedbirlerlebu kriz atlatılamaz!..

Sırt dönmekle, yumruk sıkmakla, dirsek çıkartmak ve ayak uzatmakla bu mesele çözülemez…
Bugüne kadar yüzleşmeyenler yüzleşmeli, el sıkışmayanlar el sıkışmalı!..

An bu an.. Dem bu dem…
Birlik ve beraberlik için bu bir fırsattır…
Nice şer zannettiğimiz şeylerde hayır olabilir…
Bu virüs şerri de iyi değerlendirilebilirse hayra vesile olabilir…
***
Çözümün parçası değilseniz çözümsüzlüğün parçasısınızdır!

Vesselam…
AhmedÇıtlakoğlu


Reklam Alanı

shadow
Ahmed  Çıtlakoğlu


Ahmed Çıtlakoğlu

Mali Müşavir -