ESPİYE VE ÇEVRESİNDE SAĞLIK ÇALIŞMALARI/1967-1973

ESPİYE VE ÇEVRESİNDE SAĞLIK ÇALIŞMALARI/1967-1973

Paylaşım Tarihi: 5.4.2020 04:27:14

Bugün yaşadığımız salgın eskilerle kıyaslanamayacak büyüklükte ve küresel durumda olup mücadele aylardır sürüyor.Yakın zamanda da biteceğe benzemiyor.Zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkmıyoruz.Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kesimler canla başla mücadele ediyor.Birçok sağlık çalışanımız da bu mücadelede hayatını kaybetmiş durumda..Kurallara uyarak ve dayanışma ile bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.Ben de evde kaldığımız şu karantina günlerinde özellikle Espiye ve çevresinde geçmişe dair öğrendiklerimi siz değerli dostlarımla paylaşmaya çalışıyorum..

‘’1967 yılında Espiye’de 5 yataklı bir Muayene ve Tedavi Evi vardı.1 Tabip Doktor ve 3 sağlık memuru görev yapmaktaydı..Ayrıca da 3 adet köy ebesi bulunmaktaydı.Bunlar merkez,Koçlu Köyü(Yağlıdere)ve Dikmen’de çalışmakta olup halkın doğum ve diğer sağlık sorunlarına yardımcı olmaktaydı.. Aynı yıl Espiye belediye ile Adabük,Hacıköy ve Arıdurak köyleri arasında ‘Espiye Umumi Banyo Yaptırma ve İşletme Birliği’ kurulmuş ve ilçe merkezinde bir hamam inşaatına başlanmıştır… Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi 1962 yılında açılmış olup yine Giresun Devlet Hastanesi 200 yataklı olarak 1965 yılında Gedikkaya mevkiinde açılmıştı..Espiye’ye en yakın hastane 1972 yılında açılan Tirebolu Devlet Hastanesi’ydi.Hastane 50 yataklı olup bir operatör hekimle bir diş tabibi görev yapmaktaydı..1973 yılı kayıtlarına göre Espiye’de yine bir pratisyen doktor ve 4 sağlık memuru ile 1 hemşire,21 ebe görev yapmaktaydı.4 sağlık ocağı ve 20 sağlık evi vardı..Bölge halkı çoğunlukla sağlıklarına,sağlık ve şerait kaidelerine oldukça riayetkar oldukları,bu münasebetle Devlete ait sağlık kurumlarına sık sık başvurarak durumlarını kontrol ettirdikleri ve verilen ilaç ve tavsiyelere rağbet ettikleri görülmektedir..Şehir ve köylerimizde ekseri meskenlerin iskana elverişli ve temiz oldukları bulunmakla beraber hali vakti müsait olmayan fakir zümrenin imkansızlık içinde bulunmalarına rağmen ananevi temizliğe itina göstermekte olduklarını,bütün şehir ve köylerdeki halka ve okullardaki öğrencilere zamanında her sene muntazaman gerekli aşılar yapılmaktadır..
Giresun ve çevresinde zaman zaman salgınlar yaparak ölüm miktarını artıran herhangi mahalli ve bulaşıcı bir hastalık nev’i yoktur.Ancak ani ölümlere sebep olmamakla beraber insan sıhhatini için için kemiren,bünyeyi zayıf düşürerek diğer öldürücü hastalıkların kolayca vücuda girip tahribat yapmalarına zemin hazırlayan NEKATOR hastalığına oldukça fazla rastlanmaktadır(Nekator:İnsanlarda bulunan bağırsaklarda parazitlenen en önemli kancalı kurt cinsi).Bu itibarla Giresun sağlık teşkilatınca ötedenberi Nekator ile mücadele asli vazifeler arasına alınmış olup mücadele edilmektedir.

Gerek hastanelerimize ve gerekse diğer sağlık kurumlarımıza müracaat eden hastalar arasında tesbit edilen Nekatorlular derhal ilaçları parasız verilmek suretiyle tedavi edilmektedirler.Nekatorlu hastaları tesbit ve tedavi etmek üzere son defa ilimizde bir laboratuvar açılmış bulunmaktadır…1972 yılı rakamlarına göre Giresun’da en çok rastlanan bulaşıcı hastalıklar şu şekildeydi:((Vaka ve ölüm)..Kızamık(475-2),Epidemi Hepatit(83),Kuduz şüpheli ısırık(1183),Boğmaca(108-1),Difteri(56-1),Tifo(14-1),Paratifo(3),Kızıl(16),Menenjit(9),Poliomiyelit(8-1),Şarbon(6),B.Dizanteri(1)..Sağlık kuruluşlarına uğramayan vakalar kayıt altına alınmadığından bilinememektedir.Bulaşıcı hastalıklara karşı kullanılan aşılar Sağlık Müdürlüğü’nce Bakanlıktan sağlanmaktadır…’’Cumhuriyetimiz her döneminde,ne şartlarda olursa olsun Anadolu’nun en ücra köşesine dahi önleyici tıp dediğimiz,aşı çalışmalarını götürmeye çalışmıştır…
Yaşamakta olduğumuz salgın nedeniyle başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere önlemlere uyan ve elini taşın altına koyan herkese kolaylıklar diliyorum..
Kaynakça:1.1967-1973 Giresun İl Yıllıkları
Foto:Kaymakamlık Arjivi

Reklam Alanı

shadow
Dursun    Yıldırım


Dursun Yıldırım

ÖĞRETMEN -