1936 TARİHLİ BİR GİRESUN ŞİİRİ

Paylaşım Tarihi: 11.5.2017 01:28:37

Giresun, tarihiyle, kültürüyle, doğası ve kendine özgü sosyal yapısıyla gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde Doğu Karadeniz’de farklı bir yaşam yerleşkesi olagelmiştir. Ülke ve dünya çapında tanınmış pek çok sanatçı, politikacı, bilim adamı, yazar ve şair yetiştiren Giresun, özellikle Milli Mücadele döneminde orduya verdiği desteklerle Türk tarihinde bir ayrıntı olmakta çok tarihi yönlendiren önemli değişkenlerin kaynağı olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Giresun hakkında yazılan şiirlerin, yalnız Giresunlular tarafından kaleme alınmamış olduğu gerçeği, bu ilin ülke insanının belleğinde edindiği yer hakkında önemli ipuçları vermektedir. Çünkü bir kimsenin kendi memleketi için yazdığı şiirler, güzelleme ve övgülerle, bir yabancının memleketi olmayan bir şehre şiir yazması arasında büyük bir fark, bir de önemli neden vardır.

Hasan Ali Yücel, Hüseyin Hüsnü Tekışık, Can Yücel, Aziz Nesin, Can Akengin, Naim Tirali, Hüseyin Avni, Hamit Görele ve daha onlarcası Giresun’un dünyaca tanınan ve araştırılan isimleri olmuştur. Bunlar dışında yalnız kendi mahallinde tanınmış pek çok kimse Giresun için kalemiyle hizmet vermiştir.

Şükrü Ertekin de bunlardan biridir. Ertekin, “Giresun” başlığıyla 1936 yılında “Sayın Giresunlulara” şeklindeki ithafıyla bir şiir yazarak gazetede yayınlatmış, Giresunluların teveccühünü kazanmıştır (Akgün, 13.10.1936). 1936 tarihli “Giresun” şiiri şöyledir:

Rengi solar mı yeşil dallarında gülün
Bin bahar körpeliği var içinde gönlünün,
Ölmeyen ilhamların; çok şereflidir günün,
Gecelerin efsane kaynağıdır Giresun…

Mehtaptan süzülür bir peri, mor sularına,
Düşer gönüller de ki sevda pusularına,
Kim yanıp tutuşmaz ki bu yer ahularına,
Sonsuz hayat saadet kaynağıdır Giresun…

Bin içli nağme duyar nice gül goncaları,
Kutsal kıvançla yanar her gönül goncaları,
Arama başka lâle, gül, sümbül goncaları.
Engin sular yiğitler otağıdır Giresun…

Kızıl akşamlarınla ta, dağında yücelsem,
Gizlice efsaneler kaynağına eğilsem.
Sevginle dolu kalbi, bir gün kalbine delsem,
Bu, er yüreğimin bir tutağıdır Giresun…

Giresun, Cumhuriyetin ilk on beş yılında Karadeniz bölgesinde eğitim ve kültür alanında hızlı ilerleme kaydeden şehirlerden olmuştur. Halkevleri ve il kültür müdürlüğü şehirde pek çok süreli yayının çıkmaya başlaması ve sık sık halka açık konferansların düzenlenmesini sağlamıştır. Ayrıca, okuma yazma, edebiyat, sanat, tarım ve ziraat gibi pek çok alanda bilgilendirici ve geliştirici kurslar düzenlemiştir. Tüm bunların etkisiyle, Giresun’un edebiyatta, bilimde, sanatta ve politikada pek çok aydın yetiştirmiş olmasının bir tesadüf olmadığı anlaşılmaktadır…

Reklam Alanı

shadow
Mevlüt  Kaya


Mevlüt Kaya

TARİHCİ-ARAŞTIRMACI YAZAR - tarihmeltemi@hotmail.com