ÇEPNİ KÖYÜ’NÜN ADSAL TARİHÇESİ-3

Paylaşım Tarihi: 30.12.2017 00:51:03

 Esasında kitle tanımlamada geleneksel olan bu söylemler, etnik bir yaklaşımdan ziyade; coğrafi şartları temel almaktadır. Alucra-Şebinkarahisar yöresinde de Çepniler mutlaka bulunmaktadır. Ancak sahil kesimine göre bu oran bir hayli düşüktür. Ana meşgalesi ekin (özellikle buğday tarımı) işine dayalı üretim olan bu iç bölgedeki yerli halk, Oğuzların çeşitli boylarına mensup olan ve söz konusu yörenin Türk iskanına açılmasında ve Türk kültürünün yöreye hakim olmasında öncü roller üstlenmiş olan kitlelerden oluşmaktadır.
 
Bugün Çepnilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin başında Doğu Karadeniz gelir. Tarihi süreç içinde Çepniler bu bölge kıyılarında sürekli yer değiştirmiş, bu sayede eski Türk kültürüne has dinamik hayat tarzını sürdürmüşler, eski deyişleriyle “yatuk” olmamışlardır.

 Çepni köyünde Türk yer adları geleneği kendini yoğun bir biçimde hissettirmektedir. Herhangi bir zorlama olmaksızın verilen bu adların genellikle coğrafi koşullar yahut buralarda etkin olmuş meziyetli şahıslar temel alınarak konulduğu açıktır. Tarihi süreçte bu köyde bulunan Çepni Türkleri, yer adları hususunda birincil etken olarak, o yerde iz bırakan temel özelliği esin kaynağı biçiminde kullanmışlardır. Genellikle hatırlanması kolay olan ve yörede herkesçe bilinen olay, coğrafi özellik yahut şahıslar genellikle yer adları için seçilmiştir.
**Mevlüt KAYA-Tarih Araştırmacısı **

Reklam Alanı

shadow
Mevlüt  Kaya


Mevlüt Kaya

TARİHCİ-ARAŞTIRMACI YAZAR - tarihmeltemi@hotmail.com