ESPİYE’DE ÜÇ KÖY ADININ MENŞEİ ÜZERİNE --

Paylaşım Tarihi: 13.1.2018 00:14:58

1. ERİCEK
 
   Kuruluş tarihi bilinmeyen bu köy, geniş sınırlara sahiptir. Köye ilk gelenlerin önce Han Yanı adını taşıyan mevkiye yerleşip, sonradan Eriklicek adlı bu bölgeye geçtikleri rivayetleri yaygındır. Sonraları bu yerleşim biriminin adı değiştirilerek Ericek olmuştur. Ancak kelimenin yapısından yola çıkarak, bu adın nereden geldiğine dair bir saptamada bulunacak olursak; Türkçedeki “eri-“ fiilinden bu kelimenin türediği barizdir(=eri-+y+cek/eri-+ye+cek). Bu coğrafyanın denizden yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda buraya yağan karın uzun zaman yerde kaldığı, az zamanda erimediği gerçeği ile karşılaşılır. Böyle düşünülünce şu kanaate varılıyor: Ericek Köyü, Espiye’nin en eski yerleşim birimlerinden biri olup, adı Türkçe bir fiilden(=eri-) gelmektedir. Diğer ada bakacak olursak; (=Eriklicek: erik+li+ce+k/erik+li+cek) erik kelimesinden gelip, erikli yer manasını karşıladığını görürüz. Neticede buraya ilk gelenler de Türkler olarak, Türkçe Ericek adını koymuşlardır.               

2.GÜZELYURT (KEÇİKÖY)

   Espiye’ye bağlı bu köyün eski adı Keçiköy olup, yakın dönemlerde Güzelyurt adını almıştır. Bu yerleşim yeri, ilçenin en eski yerleşim birimlerinden biri olup, burayı da bizzat Çepni Türkleri kurmuşlardır. Ancak adının değiştirilmiş olması, tarihe kaynaklık eden eski adını unutturmaya başlamıştır. Çünkü “keçi” sözcüğü, Kaşgarlı Mahmut’un eseri Divan-ı Lügati’t-Türk’te geçmekte olan eski Türkçe bir isimdir. Kökenleri Türkçe’ye dayanan ve eskiden günümüze aksetmiş olan bu gibi yerlerin adlarını değiştirme eğiliminin yanlış bir yaptırım olduğunun farkına varılması lazımdır.  

3.ŞAHİNYUVA (BİTENE)

  Espiye ilçesine bağlı köy. Eski adı Bitene’dir. Geçmişte Çalkaya (=Manastır-İslam) Köyü’ne bağlı bir mahalle iken sonraları nüfusu artmış, köy statüsüne erişmiştir. Yaygın rivayetlere göre Bitene’nin adı, mahalle konumunda olduğu dönemlerde burada tek bir ev bulunmasından gelmektedir. Karşıdan bakıldığında ev sayısı sorulduğunda, cevap; “bir tane”; yöresel deyişle “Bitene(Bidene)” oluyormuş. Köyün adı yakın dönemlerde değiştirilerek “Şahinyuva” yapılmıştır. Köy ilerigelenleri, bu adın rastgele verildiğini; Görele ilçesinin Şahinyuva adındaki köyünden esinlenilerek konulduğunu ifade etmektedirler.

Reklam Alanı

shadow
Mevlüt  Kaya


Mevlüt Kaya

TARİHCİ-ARAŞTIRMACI YAZAR - tarihmeltemi@hotmail.com