BASİT USUL MÜKELLEFLERİN DEFTER BEYAN SİSTEMİNE GEÇİŞİ -- MEHMET GÜNGÖR --SMMM

BASİT USUL MÜKELLEFLERİN DEFTER BEYAN SİSTEMİNE GEÇİŞİ -- MEHMET GÜNGÖR --SMMM

Paylaşım Tarihi: 19.2.2018 23:11:46

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesini sağlayan sisteme Defter-Beyan Sistemi denir.
KULLANIM ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Defter Beyan Sistemini;
Basit Usule Tabi Mükellefler (30.06.2018 tarihinden itibaren)
DEFTER BEYAN SİSTEMİ İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Sisteme başvuracak olan kişiler Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bugün dahil) https://www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN BAŞVRULARINI KİMLER YAPABİLİR?
Basit usule tabi mükellefler; kendileri, bağlı oldukları meslek odaları veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler aracılığıyla başvuracaklardır.
SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILACAKTIR?
www.defterbeyan.gov.tr adresine girildikten sonra kullanıcı kodu, TC Kimlik numarası ve şifre bilgileri kullanılarak giriş yapılacaktır.
DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMAK İÇİN KULLANICI KODU VE ŞİFRE NASIL ALINIR?
Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.
Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden 

SİSTEMDEKİ DEFTER VE KAYITLARIN MUHAFAZASINI KİMLER YAPACAKTIR?
Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığına aittir. 
EVRAKLARIN SİSTEME GİRİLMESİ?
Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilecektir.
Geçici Madde ile yapılan düzenlemeye göre basit usule tabi mükelleflerin 30/6/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar, 31/7/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecekltir

DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Ticari Muhasebe programı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak, web ortamının bulunduğu her yerden vergisel ve ticari tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi,
Evrak yoğunluğunun azaltılması,
Defter Tasdik işlemleri ile ilgili zaman kaybının önlenmesi,
Arşiv ve defterlerin muhafaza edilmesine yönelik maliyetlerin azaltılması,
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele,
Vergiye gönüllü uyumluluğun arttırılması.


MEHMET GÜNGÖR
S.M. MALİ MÜŞAVİR
GİRESUN SMMMO
www.mehmetgungor.com

Reklam Alanı

shadow
SERBEST   KÖŞE --  KONUK YAZAR--


SERBEST KÖŞE -- KONUK YAZAR--

Bu Köşede ESPİYE İle ilğili Güncel Tarihsel Her Türlü hikaye Anı yaşanmışlıklar Yazılacaktır. -