ESPİYE DERESİNE TAŞ KÖPRÜ KURULACAK(1898)

ESPİYE DERESİNE TAŞ KÖPRÜ KURULACAK(1898)

Paylaşım Tarihi: 15.3.2019 18:01:56

"Osmanlı devrinde halkın başlıca şikayetleri arasında yol yokluğu gelmekteydi.Gülhane Hattı Hümayunu’nun ilanından itibaren devletin bir bayındırlık(nafia)politikasına sahip olması gerektiği kavranmış ve harekete geçilmişti…II.Abdülhamit devrinde nafia işleri ticaret işleri ile birlikte bir nezaret halinde teşkilâtlandırılmıştır.Bu nezaretin yapısında nafia komisyonu ile şimendiferler,köprüler ve şoseler müdürlükleri vardır…Tirebolu kazasında köprü yaptırılmak istenen yerler arasında Espiye Deresi olarak da bilinen Gelevara Deresi vardır.Gelevara Deresi üzerine köprü yapılması halkı o kadar meşgul etmiştir ki,daha sonra bu halkın dilinde kolbastı havasında bir türkü olup çıkmıştır:

‘Espiye Deresine taş köprü kurulacak,
Verin benim yârimi vallahi kan olacak’
Tirebolu kazasıyla Esbiye pazarı arasındaki dere üzerine yapılacak olan demir köprü ve Esbiye pazarına getirilecek su yolu masrafına karşılık olmak üzere 25.000 kuruşluk bilet bastırılmıştır.Biletler hayır sahiplerine ibraz edilecek,fukaraya asla müracaat edilmeyecektir.

Konuyla ilgili olarak Trabzon Vilayeti’nden Dahiliye Nezareti’ne 72 numaralı bir yazı yazılmıştır:
‘Devletlü efendim hazretleri;Tirebolu kazasıyla Esbiye Pazarı arasındaki vakî dere üzerinde yapılacak demir köprü ile Esbiye pazarına getirilecek su yolu masrafına karşılık olmak üzere erbab-ı hamiyetten kendi rızası ile cem’i kararlaştırılmış yirmi beş bin kuruş için matbaa-i vilayette beşer kuruşluk olarak bilet tab ettürülüp gönderildiği belirtilmiştir...(13 Nisan 1314/25 Nisan 1898)…Dahiliye Nezareti konuyu Sadrazamlığa 1007 numara ile arz etmiştir.Bastırılan biletlerin satışına fakir fukaraya dokunulmaması koşuluyla bir fermanla onay verilmiştir.(20 Mayıs 1314/1 Haziran 1898)…Söz konusu köprü şimdiki Canikli köprüsünün olduğu yerdeydi.19 Kasım 1928 günü açılmıştı ve 120 metre uzunluğundaydı.1960’ların sonuna doğru sahile yeni bir köprü yapılmış,yılların yorgunu olan eski köprü de sel tahribatına daha fazla dayanamamış ve tarihe karışmıştır…
Kaynak:Arş.Yazar Ayhan Yüksel(Teşekkürler)
Not:Söz konusu köprü ilk fotonun sol üst köşesinde yer almakta olup dikkatli bakıldığında o dönemde dere üzerine kurulan kütük ızgaraları da görülmektedir.(Giresun İl Yıllığı/1967)
Osmanlıca Belge:Trabzon vilayetinden Dahiliye Nezareti'ne konuyla ilgili olarak gönderilen yazı.

Reklam Alanı

shadow
Dursun    Yıldırım


Dursun Yıldırım

ÖĞRETMEN -